Управителен съвет


МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


Управителният съвет на МИРГ Български черноморски сговор се състои от 7 члена:
  • Анастас Трендафилов, представител на Община Бяла - Председател
  • Красимира Анастасова, представител на Община Долни чифлик - член
  • Емануил Манолов, представител на Община Аврен - член
  • Галин Юргакев - член
  • Тодор Минчев - член
  • Пламен Велинов - член
  • Христо Стефанов - член
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017