Територия


МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


Териториалното покритие на МИРГ обхваща територията на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен с обща площ 1004 км2, както следва по общини:
  • Община Бяла - 162 км2;
  • Община Долни чифлик - 486 км2;
  • Община Аврен – 356 км2;
Тази територия с непрекъснати граници е включена в обхвата на административна област Варна, Североизточен район за планиране в България. Трите общини са традиционно рибарски райони и поради това можем да кажем, че МИРГ обхваща територията на рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен.
В границите на територията на обхваната от МИРГ влизат около 45 км от Черноморското крайбрежие. Рибарската област се намира в централното Черноморие, на юг от град Варна и през нея минава Републикански път І-9, който съвпада с международния Е-87.

© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017