Мероприятия

МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


17.09.2017
Обучение за местни лидери в гр. Долни чифлик
Обучението за местни лидери се проведе на 17 и 18.09.2017 г. в град Долни чифлик в залата на Община Долни чифлик. На обучението присъстваха: 20 души, от които 7 нестопански сектор, 2 стопански сектор и 11 публичен сектор. Основната тема на обучението бе ВОМР, какво представлява, как се прилага, конкретно за територията. [прочети още]
18.09.2017
Информационен ден (ден на отворени врати) в гр. Бяла
Информационният ден бе организиран като ден на отворените врати. През целия ден на групови или индивидуални срещи в офиса на МИРГ, участниците се запознаха с проекта за разработване на стратегията, с възможностите на ВОМР и графика на мероприятията. Всеки участник беше поканен да присъства на бъдещите мероприятия [прочети още]
19.09.2017
Информационен ден (ден на отворени врати) гр. Долни чифлик
Инфорамционният ден се проведе на 19.09.2017 г. по формата на дена на отворените врати. Провеждаха се групови и индивидуални срещи в град Долни чифлик, област Варна, фоаето на Община Долни чифлик. На събитието присъстваха 69 души: 52 от нестопански сектор, 6 от стопански сектор и 11 от публичния сектор. Участниците се [прочети още]
20.09.2017
Информационна конференция Долни чифлик
Информационната конференция се проведе на 20.09.2017 г. в залата на Община Долни чифлик. На събитието присъстваха 56 души: 26 от нестопански сектор, 12 от стопански сектор и 18 от публичния сектор. Участниците в конференцията бяха запознати с информация за проекта. Беше предоставена информация за ВОМР и възможностите [прочети още]
24.09.2017
Обучение за екипа на МИРГ
Обучението за екипа на МИРГ се проведе на 21 и 24.09.2017 г. в град Долни чифлик в залата на Община Долни чифлик. На обучението присъстваха: 12 души, от които 5 нестопански сектор, 4 стопански сектор и 3 публичен сектор. Основната тема на обучението бе комуникация със заинтересованите страни във връзка с ВОМР и възможности [прочети още]
28.09.2017
Информационна конференция в Аврен
На 28.09.2017 г. от 10:00 ч. в залата на НЧ „П.Р. Славейков - 1901“ в с. Аврен беше проведена информационна конференция в рамките на проект Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“,договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г. по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. Участниците [прочети още]
29.09.2017
Информационна среща в с. Шкорпиловци
Информационната среща се проведе на 29.09.2017 г. с. Шкорпиловци, област Варна, Зала на НЧ „Пробуда-1962“. В срещата участваха присъстваха 38 души: 31 от нестопански сектор, 2 от стопански сектор и 5 от публичния сектор. Участниците участваха в анализа на заинтересованите страни, като съвместно с експертите бяха приложени [прочети още]
30.09.2017
Информационна среща в гр. Бяла
Информационната среща се в град Бяла, област Варна в залата на Община Бяла . На събитието присъстваха 20 души: 4 от нестопански сектор, 8 от стопански сектор и 8 от публичния сектор. Участниците участваха в анализа на заинтересованите страни, като съвместно с експертите бяха определени очакванията и интересите [прочети още]
10.10.2017
Работна среща в гр. Бяла
Работната среща се проведе на 10.10.2017 г в град Бяла, област Варна, Залата на НЧ „Пробуда - 1928“. На събитието присъстваха 17 души: 6 от нестопански сектор, 9 от стопански сектор и2 от публичния сектор. Участниците се запознаха с готовите социално-икономически анализ и анализ на заинтересованите страни. Бяха разгледани [прочети още]
11.10.2017
Работна среща в гр. Долни чифлик
Работната среща се проведе на 11.10.2017 г. в град Долни чифлик, област Варна, Залата на Община Долни чифлик. На събитието присъстваха 14 души: 6 от нестопански сектор, 3 от стопански сектор и 5 от публичния сектор. Участниците се запознаха с готовите социално-икономически анализ и анализ на заинтересованите страни. [прочети още]
18.10.2017
Информационна среща, свързана с консултиране с местната общност в гр. Долни чифлик
Срещата се проведе на 18.10.2017 г. в град Долни чифлик, област Варна, Залата на Община Долни чифлик. На събитието присъстваха 26 души: 11 от нестопански сектор, 1 от стопански сектор и 14 от публичния сектор. Участниците бяха запознати със стратегическата рамка, бюджета и плана на дейностите на стратегията за ВОМР. [прочети още]
19.10.2017
Информационна среща, свързана с консултиране с местната общност в Аврен
Срещата се проведе на 19.10.2017 г. в село Аврен, област Варна, Залата на ОбС Аврен. На събитието присъстваха 29 души: 14 от нестопански сектор, 5 от стопански сектор и 10 от публичния сектор. Участниците бяха запознати със стратегическата рамка, бюджета и плана на дейностите на стратегията за ВОМР. Стратегическата [прочети още]
20.10.2017
Информационна среща, свързана с консултиране с местната общност в гр. Бяла
Срещата се проведе в град Бяла, област Варна, Залата на НЧ „Пробуда - 1928“. На събитието присъстваха 25 души: 3 от нестопански сектор, 16 от стопански сектор и6 от публичния сектор. Участниците бяха запознати със стратегическата рамка, бюджета и плана на дейностите на стратегията за ВОМР. Стратегическата рамка, [прочети още]
30.10.2017
Обществено обсъждане в гр. Бяла
Общественото обвъждане се проведе на 30.10.2017 г. в град Бяла, област Варна, Зала на НЧ „Пробуда - 1928“. На събитието присъстваха 46 души: 16 от нестопански сектор, 14 от стопански сектор и 16 от публичния сектор. Участниците се запознаха и коментираха стратегията за ВОМР на територията на МИРГ. Беше обърнато специално [прочети още]
31.10.2017
Обществено обсъждане в гр. Долни чифлик
Общественото обсъждане се проведе в град Долни чифлик, оласт Варна, Зала на „НЧ „Изгрев-1919". На събитието присъстваха 57 души: 46 от нестопански сектор, 4 от стопански сектор и 7 от публичния сектор. Участниците се запознаха и коментираха стратегията за ВОМР на територията на МИРГ. Беше обърнато специално внимание [прочети още]
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017